טקסי לידה וקריאת שם

Welcoming a new person to our world

Naming ceremony

A Jewish celebration with family and friends