Credit: Ella Faust

על הרב מיניץ'

בנימין דניאל מיניך הוא צאצא למשפחת לוי - משפחה יהודית שבקרים (קרימצ'אקית), שהתגוררה בחצי האי קרים במשך כ-500 שנה. הוא נולד בשנת 1987, בקרץ ', קרים, ברית המועצות. בני גדל בקהילה היהודית הרפורמית בקרץ 'ובשנת 2002, בגיל 15, עלה לישראל במסגרת תכנית נעל"ה.

לאחר שירותו בצה"ל החל בני ללמוד מחשבת ישראל ופסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. בתום לימודי התואר הראשון בחיפה החל ללמוד בבית המדרש הישראלי לרבנות בקמפוס ע"ש משפחת טובי של היברו יוניון קולג' - המכון ללימודי היהודות בירושלים. הוא קיבל סמיכה לרבנות מידי הרבה אנדריאה וייס בנובמבר 2019.

הרב מיניץ' מכהן בארץ ובחו"ל בעברית, אנגלית, אוקראינית ורוסית. הוא מוביל את קהילת 'דניאל' ביפו ועובד במרכזי דניאל ליהדות מתקדמת בתל אביב. כמו כן הוא חוקר פילוסופיה פוליטית, דרשות ותפילות ישראל. בני דוקטורנט בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן ברמת גן.

הרב בנימין מיניץ' הוא חבר מר"ם - מועצת הרבנות הרפורמית הישראלית וחבר בוועידה המרכזית של רבני אמריקה (CCAR).

הוא משמש כחבר בוועדה המארגנת של לימוד FSU ישראל וחבר בהנהלת  'שומרי משפט - רבנים לזכויות אדם'.

בני מתגורר בכפר סבא עם אשתו, ד"ר אלנה מיניץ', שני בניהם - הדר יוסף ולוי משה, ובתם - הללי ירושלים.

התחביבים שלו הם קריאה, טיולים, מוסיקה, לימודי שפות ומתמטיקה.